×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۲ آبان - ۱۳۹۹  
true
true
آموزش ضربات دست در کیک بوکسینگ

آموزش ضربات دست در کیک بوکسینگ

مشت چپ:ضربه مشت مستقیم کوتاه و غیر نفوذی با دست جلو را جب گویند.در حالت اجرا دست شما به حالت ریلکس می باشد کف دست به سمت داخل و در وضعیت آماده می باشد جب ضربه  مشتی است که از جلوی چانه با دست قرار گرفته در جلو به هدف زده می شود به محض اینکه دست از وضعیت گارد به طرف هدف حرکت کرد به اندازه یک چهارم یا نصف دایره می چرخد به محض این که دست به سمت جلو به حرکت در آمدانگشتان بتدریج به طرف داخل دست جمع می شوند و درست در لحظه قبل از برخورد به هدف به صورت مشت کامل در می اید و در هنگام برگشت بلافاصله دست به حالت ریلکس در آمده و به وضعیت گارد جلوی چانه قرار می گیرد ضربه جب برای تحریک و عصبانی نمودن حریف و همچنین به منظور دسترسی پیدا کردن به هدف برای اجرای ضربه مشت نفوذی به کار می رود ضربه مشت جب را می توان با چرخاندن باسن و گام نهادن به جلو محکم و قدرتمند کند.

ضربه مشت مستقیم عقب ـ رایت کراس (پانچ):برای اجرای این ضربه با چرخش به حول خود رو به جلو و متمایل به داخل حرکت کرده و هم زمان با شروع ضربه پاشنه پا بالا  آمده سر پنجه پا به سمت جلو یا کمی به سمت داخل می چرخد با چرخش کمر استفاده از نیروی بدن و با نفوذ شانه ضربه مستقیم زده می شود و پس از اصابت مشت سریعابه حالت اولیه خود باز می گردد و در کل مراحل چانه رو به پایین و فک ها توسط مشت  مخالف و شانه پوشش داده می شود قدرت این ضربه از بالا تنه و چرخش پا به سمت بیرون تشدید می شود از آنجا که زدن این ضربه با انتقال وزن بدن همراه است از نوع ضربات قدرتی محسوب می شود اما به خاطر انتقال وزن بدن از نقاط ضعف ضربات قدرتی نیز می باشد چون به خاطر یک لحظه بسیار کوتاه فایتر تعادل ایستادن خود را از دست می دهد و در معرض خطر قرار می گیرد بنابراین برگشتن به حالت اولیه و گارد در کوتاهترین زمان ممکن باید صورت گیرد.

هوک جلو(چپ):هوک جلو سخت ترین نوع ضربه زدن می باشد اغلب ضربه هوک را اشتباهاً متوجه می شوند و فکر می کنند که نوعی ضربه است که با دوران بازوی جلو قدرت پیدا می کند در صورتی که هوک ضربه مشتی است که قدرتش را از داخل بدن کسب می کند نه با دوران دادن بازو. این ضربه در هنگام نزدیک بودن به حریف بسیار موثر می باشد ضربه مشت با انتقال وزن بدن به سمت چپ شروع می شود از وضعیت گارد آرنج چپ بالا آمده تا جایی که به موازات زمین قرار گیرد به این ترتیب بازو شکل هوک(قلاب) را پیدا می کند ـ کف دست به سمت پایین(هوک انگلیسی) و یا کف دست به سمت بدن (هوک روسی) قرار می گیرد ضربه مشت همزمان با چرخاندن پای چپ و بالا تنه به سمت راست قدرت خود را بدست می آورد بازو بطورمستقل حرکت  نمی کند مانند دروازه ای که روی لولاچسبیده به چهار چوب می چرخد.

نکته: آرنج مسیر مشت را دنبال می کند.هوک چپ قدرتش از پشت شانه و چرخیدن روی پای چپ کسب می کند.وزن بدن روی پای عقب (راست) انتقال داده می شود.

هوک عقب(راست):اساس ضربه هوک راست به صورت با ضربه مستقیم راست به صورت تفاوتی ندارد فقط در هوک راست به صورت(هنگام اصابت) ساعد با بازو زاویه می سازد (خمیده است) بالا تنه حرکت چرخش سریعی انجام می دهد و به دنبال آن به طرف جلو و چپ متمایل می گردد و برای جبران

کوتاه شدن دامنه ضربه هوک( به علت خمیدگی بازو) خم شدن به طرف جلو دراین ضربه بیشتر از ضربه مستقیمبه صورت است .

نکته: در هنگام اجرای هوک راست هرگز روی ضربه خود متوقف نشوید و فوراً برگشته به حالت گارد شانه و مشت راست خود را به عقب برگردانید. سعی کنید بعد از اجرای هوک راست یک هوک چپ نیز زده شود وزن بدن بر روی پای جلو قرار می گیرد

هوک به بدن:این تکنیک هم مانند هوک راست و چپ به صورت اجرا می شود اما برای اینکه آرنج و شانه در خط محل اصابت ضربه قرار گیرد بالا تنه کمی بیشتر به طرف جلو خم می شود و خمیدگی زانوها نیز اندکی بیشتر است.

آپرکات چپ (جلو):در مبارزات بسته و از فاصله نزدیک بکار می رود زانوی جلویی را خم کرده زانوی پای عقب را صاف نمایید همچنین بدن به سمت بالا صاف گردد در این تکنیک ضربه از پایین بطرف بالا و سمت جلو(چانه حریف) زده می شود در حین اجرای تکنیک بدن به سمت طرفی که دست ضربه زننده قرار دارد متمایل می گردد شانه در حالی که پایین کشیده می شود جلو می رود در نقطه پایان حرکتسینه دست به طرف زننده آپرکات می چرخدکمر و شانه ها به شدت می چرخند و ضربه را به طرف صورت یا بدن حریف می فرستد زاویه ای که ساعد با بازو می سازد حدوداً ۹۰ درجه است دست دیگر برای محافظت صورت بالا می رود و پای موافق از پاشنه بلند می شود و چرخش خفیفی به سمت بیرون پیدا می کند.آپرکات اگر از چرخش کمر و شوک بدن بهره نگیرد ضربه موثری نیست همانند سایر ضربات وزن ضربه باید توسط بدن تأمین گردد .

نکته: در اجرای ضربه سرتان را به سمت پایین خم نکنید

 آپرکات راست(عقب):شبیه آپرکات چپ بوده همراه با چرخش خفیف پاشنه پای راست به سمت بیرون.درمورد ضربات آپرکات نکات زیر را حتماً توجه کنید. زانوها کمی خم می شودشانه ها در خط ارتفاع محل اصابت ضربه قرارمی گیرند پاها کما بیش در یک سطح قرار می گیرند(به صورت موازی فاصله ای نسبتاً زیادی برای دادن ثبات و استقرار بیشتر به بدن.)کف دست به سمت صورت ضربه زننده می باشد

نبایدها در مشت آپرکات: بالا بردن شانه دستی که ضربه می زند انتقال وزن بدن روی پای مخالف در حین ضربه زدن راست شدن بیش از حد در موقع وارد کردن ضربه پایین آوردن مشت ها از مرز کمربند حریف عقب کشیدن آرنج هنگام آغاز ضربه

سوینگ:در این ضربه مشت در نیم دایره ای از داخل به سمت بیرون(در حالی که بازو و ساعد در ارتفاع شانه قرار می گیرند) دراز می شود و در حرکتی پیوسته و خیلی سریع به هدف نزدیک می گردد در پایان مسیر مشت یک چهارم دور می چرخد و پشت آن به هدف می خورد سوینگ به معنای هوک بلند وچرخشی می باشد ضربه به عوض پشت دست با بر آمدگی چهار بند انتهای انگشتان زده می شود زاویه ساعدبا بازو باید بیشتر از ۹۰درجه باشد .

پشت مشت چرخان(بک پانچ) اسپینینگ بک فیست:بک فیست یا پشت مشت چرخان می تواند به طور قابل ملاحظه موثر باشددر حالیکه حالت رزم به خود گرفته اید پایچپ را جلو تر قرار داده شروع به چرخش درجهت عقربه های ساعت نموده و سر و نیم تنه را آنقدر بچرخانید تا بتوانید هدف را ببینیدزمانی که در حال چرخیدن هستید دست را از ناحیه آرنج خم کرده و سپس دست راست را آنقدر باز کنید تا موقعی که در حال چرخش هستید حرکت شلاقی دست راستتان به هدف برخورد کند.

آموزش ضربه آپر کات:

آپر کات ضربه ای است که به صورت پیستونی زده می شود و نقاط اثابت آن شکم و فک حریف می باشد.

برای زدن این ضربه مراحل زیر را اجرا می کنیم:

۱ـ با دست چپ ( گارد چپ ) : ابتدا روی پنجه پای چپ خود می چرخیم و ضربه را با استفاده از چرخش کمر از پهلو و شارژ بدن به سمت چپ انجام می دهیم و ضربه را می زنیم.

۲ـ با دست راست ( گارد چپ ) : ابتدا روی پای راست خود می چرخیم و ضربه را با استفاده از چرخش کمر و جدا شدن دست از پهلو به صورت پیستونی وارد می کنیم.

نکته:دستی که ضربه نمی زند حتما روی فک قرار بگیرد.در این ضربه آرنج نباید از بدن جدا شده و به عقب برود و باید به بدن بچسبد.

آموزش ضربه هوک پانچ:

هوک پانچ ضربه ای است که در تمامی رشته های رزمی کاربرد دارد و در انگلیسی به معنای داس میباشد.

برای اجرای این ضربه مراحل زیر را انجام میدهیم:

۱ـ با دست چپ ( گارد چپ ) : ابتدا باید پای چپ خود را روی پنجه بچرخانیم و دست خود را از پهلو به صورت ۹۰ درجه بالا بیاوریم.

۲ـ حتما باید در این ضربه کمر و کتف خود را نیز بچرخانیم و دستی که ضربهنمی زند را روی فک خود نگه داریم.

۳ـ با دست راست ( گارد چپ ) : ۱ـ ابتدا باید پای راست خود را روی پنجه بچرخانیم و دست خود را ۹۰ درجه بالا بیاوریم.

۴ـ در ضربه دست راست نیز مورد شماره ۲ را دعایت می کنیم.

آموزش ضربه استرایت پانچ:

برای زدن این ضربه مراحل زیر را انجام می دهیم:

۱ـ ابتدا به صورت درست در گارد خود می ایستیم.

۲ـ برای زدن ضربه با دست راست پای راست خود را روی پنجه می چرخانیم.

۳ـ سپس کمر خود را می چرخانیم.

۴ـ و در آخر با چرخش کتف های خود ضربه را می زنیم.

در رابطه با دست چپ نیز این مطلب صدق می کند.باید توجه داشت که هنگام ضربه زدن دستی که ضربه نمی زند روی فک قرار بگیرد.

این ضربه از مهمترین ضربات می باشد و اگر صحیح و درست زده شود می تواند باعث ناک اوتی حریف مقابل شود.

ضربه ال بو یا همون البوی به دلیل خطرناک بودن و خطا بودن در مسابقه آموزش داده نمیشه

images

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد